Arakan'a Sessiz Kalma

 Bağış Yap


Hayrat İnsani Yardım Derneği, Arakan hadiseleri başlar başlamaz Arakanlı Müslümanlar için “Arakan’a Sessiz Kalma” adı altında yardım kampanyası başlatmış ve bu bölgedeki göç eden Müslümanlara yardımlar ulaştırmıştır. Gıda, su kuyusu, sağlık taraması, ilaç ve adak kurbanı faaliyetleriyle bölgeye faal olarak yardım ulaştırmaya devam etmektedir.   

Derneğimizin “Arakan'a Sessiz Kalma” adı altında başlattığı yardım kampanyası halen devam etmektedir. Şimdiye kadar 3085 aileye yardım ulaştırılmış, Cox's Bazar bölgesindeki Balokhali geçici mülteci kampındaki 35,000 Arakanlı yardımlardan yararlanmıştır. Bunların yanında 196 aileye giyecek yardımı yapılmıştır.

Arakan’da önem arz eden bir diğer konu da sağlıktır. Göç ve kaçış esnasında çoğunluğu kadın ve çocuk binlerce kişi yaralanmıştır. Yaralanmaların yanında yaşam şartlardan dolayı insanlar çeşitli hastalıklara yakalanmıştır. Dolayısıyla sağlık hizmetleri acil ihtiyaç haline gelmiş ve önemini korumaktadır. Durumun farkında olarak Hayrat Yardım Sağlık Ekibi, acil gıda yardımlarının yanında genel sağlık taraması ve ilaç yardımlarıyla Arakanlı Müslümanların yaralarını sarmaya devam etmektedir. Doktor ve hemşirelerden oluşan acil yardım ekibimiz Cox’s Bazar’da sağlık taraması için geçici merkez kurmuş ve 5,000 kişiyi tedavi etmiştir. Tedavilerde çocuk, kadın ve yaşlılara öncelik verilmiştir. Genel olarak üst solunum yolu enfeksiyonu, ishal, deri hastalıkları ve eklem rahatsızlıkları ön planda izlenmiştir. Bebeklerde ve çocuklarda yetersiz beslenme, yüksek ateş, ishal ve üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyetleri mevcuttur.

Arakan’daki bir diğer acil ihtiyaç da temiz sudur. Hayrat Yardım, 2016 yılından beri bu ihtiyacı giderebilmek için su kuyusu açma çalışmaları yapmaktadır ve 114 adet su kuyusunu kardeşlerimizin hizmetine sunmuştur. Son olaylardan sonra çalışmalarına ağırlık vermiş Myanmar hükümetinin soykırımından kurtulmak için Bangladeş sınırına yerleşen Arakanlılara 71 adet su kuyusu açmıştır. 204 adet su kuyusu da inşa aşamasındadır. Bu kuyulardan binlerce kişi temiz su ihtiyacını karşılamaktadır. Kardeşlerimiz mülteci konumunda oldukları için temiz suya ek olarak tuvalet ve banyoya da acil ihtiyaç duymaktadır. Derneğimiz tuvalet ve banyo yapılarını da inşa etmeye devam ediyor. 25 adet tuvalet, 25 adet banyo inşaatı yakında tamamlanacaktır.

Hayrat Yardım 2017 Kurban’da Sitwe bölgesi başta olmak üzere Myanmar’daki kamplarda ve köylerde, Bangladeş’te Chittagong ve Cox’s Bazar bölgelerinde kurbanlar keserek etleri ihtiyaç sahibi 10 bin kişiye dağıtmıştır. Bu faaliyetler esnasında ekiplerimiz unutulmayacak manzaralarla karşılaşmışlardır. Mesela Myanmar Sitwe’de sırasıyla köyleri dolaşarak kurbanlıkları kesen ve dağıtımını yapan arkadaşlarımız, dönüşte tekrar aynı köylerden geçerken, dağıttıkları etlerin tüketilmediğini, insanların yine pirinç lapası yediklerini görünce, oradaki şahıslara etleri niye tüketmediklerini sormuşlar: “Biz bu etleri küçük parçalara bölüp kurutacağız ve yıl boyunca çocuklarımıza yedireceğiz. Şimdi tüketirsek çocuklarımız mahrum kalır” cevabıyla karşılaşmışlardır.  

Hayrat Yardım, bunların yanında Başbakanlık AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşları ile koordineli olarak başlatılan “Arakan Kan Ağlıyor, Türkiye Yardım Elini Uzatıyor” kampanyasına aktif olarak destek vermeye devam etmektedir.Daha fazla destek için ARAKAN yazıp 3674'e 10 TL bağışlayabilir ya da  buraya tıklayarak  online bağış yapabilirsiniz.