İyilikle Sağlık Bulsun

 Bağış YapSağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  sağlığı, "sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali" olarak açıklar. Temel sağlık hizmetlerine ulaşabilmek en temel haklardan biri olmasına rağmen günümüzde milyonlarca insan temel sağlık hizmetlerinden mahrum bir şekilde yaşamaktadır. Sağlık hizmetlerinden en az faydalanan ülkelerin çoğu Afrika Kıtası’nda yer almaktadır. Günümüzde savaş ve kriz bölgeleri haline gelen Suriye ve Arakan’da sağlık, temel ihtiyaç olarak yerini korumaktadır.  

Sağlık taraması projelerimizde her gün yeni adımlar atarak ilerleme kaydediyoruz. Sınır komşumuz ve savaş bölgesi olması münasebetiyle Suriye'de başlatmış olduğumuz projemizde dünyanın dört bir yanında sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan kardeşlerimize ulaşıyoruz. Suriye’de sonra Arakan’da da sağlık taraması gerçekleştirerek sağlık ağımızı genişlettik. Ayrıca, sağlık taraması gerçekleştirdikten sonra gittiğimiz savaş veya afet bölgesi hakkında ayrıntılı rapor yazarak yetkililere iletiyoruz. Kurduğumuz bu koordinasyon sayesinde kardeşlerimizin dertlerine daha hızlı ve yerinde müdahale etme fırsatı buluyoruz.

Siz de sağlık projelerimize destek olmak için SAĞLIK yazıp 3674'e 10 TL bağışlayabilirsiniz.