Gelir Gider Tablosu

4. AKTİF [VARLIKLAR TL]

4.1. DÖNEN VARLIKLAR
4.1.1. Hazır Değerler 3.643.435,95 TL
4.1.1.1. KASA 796,76 TL
4.1.1.2. Banka 3.211.013,99 TL
4.1.1.3. Alınan Çekler 0,00 TL
4.1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) 0,00 TL
4.1.1.5. Diğer 431.625,20 TL
4.1.2. Menkul Kıymetler 0,00 TL
4.1.3. Diğer Alacaklar 332.810,65 TL
4.1.3.1. Üyelerden Alacaklar 49.330,00 TL
4.1.3.2. Şubelerden Alacaklar 0,00 TL
4.1.3.3 İktisadi İşletmelerden Alacaklar 0,00 TL
4.1.3.4 Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Alacaklar 0,00 TL
4.1.3.5 Senetli Dernek Alacakları 75.400,00 TL
4.1.3.6 Diğer Dernek Alacakları 208.080,65 TL
4.1.4. Stoklar 161.224,66 TL
4.1.4.1. Ayni Yardım Stokları 161.244,66 TL
4.1.4.2. Diğer Stoklar 0,00 TL
4.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 0,00 TL
4.1.6. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00 TL
4.1.7. Diğer Dönen Varlıklar 2.353,20 TL
Dönen Varlıklar Toplamı : 4.139.844,46 TL
4.2. DURAN VARLIKLAR
4.2.1. Diğer Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.1. Üyelerden Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.2. Şubelerden Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.3. İktisadi İşletmelerden Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.5. Senetli Dernek Alacakları 0,00 TL
4.2.1.6. Diğer Dernek Alacakları 0,00 TL
4.2.2. Mali Duran Varlıklar 0,00 TL
4.2.2.1. İştirakler 0,00 TL
4.2.2.2. Bağlı Ortaklıklar 0,00 TL
4.2.3. Maddi Duran Varlıklar 652.944,00 TL
4.2.3.1. Arazi ve Arsalar 0,00 TL
4.2.3.2. Binalar 0,00 TL
4.2.3.3. Taşıtlar 689.150,00 TL
4.2.3.4. Demirbaşlar 499.995,06 TL
4.2.3.5. Diğer -536.201,06 TL
4.2.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 118.831,70 TL
4.2.5. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar -77.035,89 TL
4.2.6. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00 TL
4.2.7. Diğer Duran Varlıklar 0,00 TL
Duran Varlıklar Toplamı : 694.739,81 TL
Aktif (Varlıklar) Toplamı : 4.834.584.27 TL
TOPLAM : 4.834.584,27 TL

5. PASİF [KAYNAKLAR TL]

5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.1.1. Mali Borçlar 0,00 TL
5.1.2. Diğer Borçlar 127.866,65 TL
5.1.2.1. Üyelere Borçlar 0,00 TL
5.1.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar 0,00 TL
5.1.2.3. Şubelere Borçlar 0,00 TL
5.1.2.4. İktisadi İşletme Borçları 0,00 TL
5.1.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar 0,00 TL
5.1.2.6. Senetli Dernek Borçları 0,00 TL
5.1.2.7. Diğer Dernek Borçları 127.866,65 TL
5.1.3. Alınan Avanslar 0,00 TL
5.1.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 0,00 TL
5.1.5. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 155.121,79 TL
5.1.6. Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 TL
5.1.7. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 TL
5.1.8. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 TL
Yabancı Kaynaklar Toplamı : 282.988,44 TL
5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.2.1. Mali Borçlar 0,00 TL
5.2.2. Diğer Borçlar 0,00 TL
5.2.2.1. Üyelere Borçlar 0,00 TL
5.2.2.2. Yönetim Kurulu Üyelererine Borçlar 0,00 TL
5.2.2.3. Şubelere Borçlar 0,00 TL
5.2.2.4. İktisadi İşletmelere Borçlar 0,00 TL
5.2.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar 0,00 TL
5.2.2.6. Senetli Dernek Borçları 0,00 TL
5.2.2.7. Diğer Dernek Borçları 0,00 TL
5.2.3. Alınan Avanslar 0,00 TL
5.2.4. Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 TL
5.2.5. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 TL
5.2.6. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 TL
5.3. ÖZKAYNAKLAR
5.3.1. Ödenmiş Sermaye 0,00 TL
5.3.2. Sermaye Yedekleri 0,00 TL
5.3.3. Kar Yedekleri 0,00 TL
5.3.4. Geçmiş Yıllar Karları 3.591.835,81 TL
5.3.5. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -881.929,29 TL
5.3.6. Dönem Net Karı(Zararı) 1.841.689,31 TL
Öz Kaynaklar Toplamı : 4.551.595,83 TL
Pasif Kaynaklar Toplamı : 4.834.584,27 TL
TOPLAM : 4.834.584,27 TL

6. GELİRLER

6.1. Gelir Toplamı
6.1.1. Üye Ödentileri 12.120,00 TL
6.1.2. Yurtdışından Alınan Yardımlar (1) 10.383.561,21 TL
6.1.3. Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar (2) 92.220,00 TL
6.1.4. Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı 26.785.099,82 TL
6.1.4.1 Bağış Gelirleri 26.085.566,52 TL
6.1.4.2. Yardım Toplama Gelirleri 699.533,30 TL
6.1.5. İktisadi İşletme Gelirleri 0,00 TL
6.1.6. Finansal Gelirler 633.486,68 TL
6.1.7. Kira Gelirleri 0,00 TL
6.1.8. Diğer Gelirler 212.998,79 TL
6.2. Gider Fazlası 0,00 TL
TOPLAM : 38.119.486,50 TL

7. GİDERLER

7.1. Gider Toplamı 36.277.797,19 TL
7.1.1. Genel Giderler 1.339.923,29 TL
7.1.2. Personel Giderleri 3.478.026,18 TL
7.1.3. Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı 30.891.566,47 TL
7.1.3.1. Kültür,Sanat,Spor 0,00 TL
7.1.3.2. Eğitim ve Araştırma 0,00 TL
7.1.3.3. Sağlık 0,00 TL
7.1.3.4. Sosyal Hizmetler 0,00 TL
7.1.3.5. Çevre(Doğa ve Hayvanları Koruma) 0,00 TL
7.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma 0,00 TL
7.1.3.7. Hukuk ve İnsan Hakları 0,00 TL
7.1.3.8. Hayır Yardımları 8.076.146,51 TL
7.1.3.9. Uluslararası Faaliyetler 20.316.198,26 TL
7.1.3.10. Diğer 2.499.221,70 TL
7.1.4. Diğer Giderler 568.281,70 TL
7.1.5. Gelir Fazlası 1.841.689.31 TL
TOPLAM : 38.119.486,50 TL

4. AKTİF [VARLIKLAR TL]

4.1. DÖNEN VARLIKLAR
4.1.1. Hazır Değerler 2.201.829,78 TL
4.1.1.1. KASA 3.446,97 TL
4.1.1.2. Banka 2.033.724,83 TL
4.1.1.3. Alınan Çekler 0,00 TL
4.1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) 0,00 TL
4.1.1.5. Diğer 164.657,98 TL
4.1.2. Menkul Kıymetler 0,00 TL
4.1.3. Diğer Alacaklar 210.004,61 TL
4.1.3.1. Üyelerden Alacaklar 40.570,00 TL
4.1.3.2. Şubelerden Alacaklar 0,00 TL
4.1.3.3 İktisadi İşletmelerden Alacaklar 4.401,40 TL
4.1.3.4 Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Alacaklar 0,00 TL
4.1.3.5 Senetli Dernek Alacakları 25.400,00 TL
4.1.3.6 Diğer Dernek Alacakları 139.633,21 TL
4.1.4. Stoklar 162.684.62 TL
4.1.4.1. Ayni Yardım Stokları 137.186,77 TL
4.1.4.2. Diğer Stoklar 25.497,85 TL
4.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 0,00 TL
4.1.6. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00 TL
4.1.7. Diğer Dönen Varlıklar 48.749,39 TL
Dönen Varlıklar Toplamı : 2.623.628,40 TL
4.2. DURAN VARLIKLAR
4.2.1. Diğer Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.1. Üyelerden Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.2. Şubelerden Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.3. İktisadi İşletmelerden Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.5. Senetli Dernek Alacakları 0,00 TL
4.2.1.6. Diğer Dernek Alacakları 0,00 TL
4.2.2. Mali Duran Varlıklar 0,00 TL
4.2.2.1. İştirakler 0,00 TL
4.2.2.2. Bağlı Ortaklıklar 0,00 TL
4.2.3. Maddi Duran Varlıklar 627.661,09 TL
4.2.3.1. Arazi ve Arsalar 0,00 TL
4.2.3.2. Binalar 0,00 TL
4.2.3.3. Taşıtlar 544.150,00 TL
4.2.3.4. Demirbaşlar 406.870,10 TL
4.2.3.5. Diğer -323.359,01 TL
4.2.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -53.556,71 TL
4.2.5. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 118.831,70 TL
4.2.6. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 704.000,00TL
4.2.7. Diğer Duran Varlıklar 0,00 TL
Duran Varlıklar Toplamı : 1.396.936,08 TL
Aktif (Varlıklar) Toplamı : 4.020.936,08 TL
TOPLAM : 4.020.204,48 TL

5. PASİF [KAYNAKLAR TL]

5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.1.1. Mali Borçlar 0,00 TL
5.1.2. Diğer Borçlar 1.202.420,97 TL
5.1.2.1. Üyelere Borçlar 0,00 TL
5.1.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar 0,00 TL
5.1.2.3. Şubelere Borçlar 0,00 TL
5.1.2.4. İktisadi İşletme Borçları 0,00 TL
5.1.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar 0,00 TL
5.1.2.6. Senetli Dernek Borçları 0,00 TL
5.1.2.7. Diğer Dernek Borçları 1.202.420,97 TL
5.1.3. Alınan Avanslar 0,00 TL
5.1.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 0,00 TL
5.1.5. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 107.876,99 TL
5.1.6. Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 TL
5.1.7. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 TL
5.1.8. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 TL
Yabancı Kaynaklar Toplamı : 1.310.297,96 TL
5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.2.1. Mali Borçlar 0,00 TL
5.2.2. Diğer Borçlar 0,00 TL
5.2.2.1. Üyelere Borçlar 0,00 TL
5.2.2.2. Yönetim Kurulu Üyelererine Borçlar 0,00 TL
5.2.2.3. Şubelere Borçlar 0,00 TL
5.2.2.4. İktisadi İşletmelere Borçlar 0,00 TL
5.2.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar 0,00 TL
5.2.2.6. Senetli Dernek Borçları 0,00 TL
5.2.2.7. Diğer Dernek Borçları 0,00 TL
5.2.3. Alınan Avanslar 0,00 TL
5.2.4. Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 TL
5.2.5. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 TL
5.2.6. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 TL
5.3. ÖZKAYNAKLAR
5.3.1. Ödenmiş Sermaye 0,00 TL
5.3.2. Sermaye Yedekleri 0,00 TL
5.3.3. Kar Yedekleri 0,00 TL
5.3.4. Geçmiş Yıllar Karları 3.591.835,81 TL
5.3.5. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 TL
5.3.6. Dönem Net Karı(Zararı) -881.929,99 TL
Öz Kaynaklar Toplamı : 2.709.906,52 TL
Pasif Kaynaklar Toplamı : 4.020.204,48 TL
TOPLAM : 4.020.204,48TL

6. GELİRLER

6.1. Gelir Toplamı
6.1.1. Üye Ödentileri 48.370,00 TL
6.1.2. Yurtdışından Alınan Yardımlar (1) 4.695.858,61 TL
6.1.3. Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar (2) 0,00 TL
6.1.4. Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı 20.829.287,61 TL
6.1.4.1 Bağış Gelirleri 20.062.867,51 TL
6.1.4.2. Yardım Toplama Gelirleri 766.420,10 TL
6.1.5. İktisadi İşletme Gelirleri 0,00 TL
6.1.6. Finansal Gelirler 361.935,50 TL
6.1.7. Kira Gelirleri 0,00 TL
6.1.8. Diğer Gelirler 133.141,60 TL
6.2. Gider Fazlası 881.929,29 TL
TOPLAM : 26.950.522,61 TL

7. GİDERLER

7.1. Gider Toplamı 26.950.522,61 TL
7.1.1. Genel Giderler 1.197.325,18 TL
7.1.2. Personel Giderleri 2.313.043,94 TL
7.1.3. Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı 23.317.589,59 TL
7.1.3.1. Kültür,Sanat,Spor 0,00 TL
7.1.3.2. Eğitim ve Araştırma 0,00 TL
7.1.3.3. Sağlık 0,00 TL
7.1.3.4. Sosyal Hizmetler 0,00 TL
7.1.3.5. Çevre(Doğa ve Hayvanları Koruma) 0,00 TL
7.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma 0,00 TL
7.1.3.7. Hukuk ve İnsan Hakları 0,00 TL
7.1.3.8. Hayır Yardımları 5.958.209,63 TL
7.1.3.9. Uluslararası Faaliyetler 15.115.568,93 TL
7.1.3.10. Diğer 2.243.811,03 TL
7.1.4. Diğer Giderler 122.563,90 TL
7.1.5. Gelir Fazlası 0,00 TL
TOPLAM : 26.950.522,61 TL

4. AKTİF [VARLIKLAR TL]

4.1. DÖNEN VARLIKLAR
4.1.1. Hazır Değerler 2.934.942,65 TL
4.1.1.1. KASA 4.437,03 TL
4.1.1.2. Banka 2.697.607,53 TL
4.1.1.3. Alınan Çekler 0,00 TL
4.1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) 0,00 TL
4.1.1.5. Diğer 232.898,09 TL
4.1.2. Menkul Kıymetler 0,00 TL
4.1.3. Diğer Alacaklar 149.151,20 TL
4.1.3.1. Üyelerden Alacaklar 0,00 TL
4.1.3.2. Şubelerden Alacaklar 0,00 TL
4.1.3.3 İktisadi İşletmelerden Alacaklar 0,00 TL
4.1.3.4 Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Alacaklar 0,00 TL
4.1.3.5 Senetli Dernek Alacakları 116.600,00 TL
4.1.3.6 Diğer Dernek Alacakları 32.551,20 TL
4.1.4. Stoklar 453.449,03 TL
4.1.4.1. Ayni Yardım Stokları 422.383,89 TL
4.1.4.2. Diğer Stoklar 31.065,14 TL
4.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 0,00 TL
4.1.6. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00 TL
4.1.7. Diğer Dönen Varlıklar 6.973,72 TL
Dönen Varlıklar Toplamı : 3.544.516,60 TL
4.2. DURAN VARLIKLAR
4.2.1. Diğer Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.1. Üyelerden Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.2. Şubelerden Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.3. İktisadi İşletmelerden Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.5. Senetli Dernek Alacakları 0,00 TL
4.2.1.6. Diğer Dernek Alacakları 0,00 TL
4.2.2. Mali Duran Varlıklar 0,00 TL
4.2.2.1. İştirakler 0,00 TL
4.2.2.2. Bağlı Ortaklıklar 0,00 TL
4.2.3. Maddi Duran Varlıklar 383.453,33 TL
4.2.3.1. Arazi ve Arsalar 0,00 TL
4.2.3.2. Binalar 0,00 TL
4.2.3.3. Taşıtlar 245.750,00 TL
4.2.3.4. Demirbaşlar 285.631,85 TL
4.2.3.5. Diğer -147.928,52 TL
4.2.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 117.331,70 TL
4.2.5. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar -30.076,14 TL
4.2.6. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00 TL
4.2.7. Diğer Duran Varlıklar 0,00 TL
Duran Varlıklar Toplamı : 470.708,89 TL
Aktif (Varlıklar) Toplamı : 4.015.225,49 TL
TOPLAM : 4.015.225,49 TL

5. PASİF [KAYNAKLAR TL]

5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.1.1. Mali Borçlar 0,00 TL
5.1.2. Diğer Borçlar 360.720,80 TL
5.1.2.1. Üyelere Borçlar 0,00 TL
5.1.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar 0,00 TL
5.1.2.3. Şubelere Borçlar 0,00 TL
5.1.2.4. İktisadi İşletme Borçları 0,00 TL
5.1.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar 0,00 TL
5.1.2.6. Senetli Dernek Borçları 0,00 TL
5.1.2.7. Diğer Dernek Borçları 360.720,80 TL
5.1.3. Alınan Avanslar 0,00 TL
5.1.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 0,00 TL
5.1.5. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 62.668,88 TL
5.1.6. Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 TL
5.1.7. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 TL
5.1.8. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 TL
Yabancı Kaynaklar Toplamı : 423.389,68 TL
5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.2.1. Mali Borçlar 0,00 TL
5.2.2. Diğer Borçlar 0,00 TL
5.2.2.1. Üyelere Borçlar 0,00 TL
5.2.2.2. Yönetim Kurulu Üyelererine Borçlar 0,00 TL
5.2.2.3. Şubelere Borçlar 0,00 TL
5.2.2.4. İktisadi İşletmelere Borçlar 0,00 TL
5.2.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar 0,00 TL
5.2.2.6. Senetli Dernek Borçları 0,00 TL
5.2.2.7. Diğer Dernek Borçları 0,00 TL
5.2.3. Alınan Avanslar 0,00 TL
5.2.4. Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 TL
5.2.5. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 TL
5.2.6. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 TL
5.3. ÖZKAYNAKLAR
5.3.1. Ödenmiş Sermaye 0,00 TL
5.3.2. Sermaye Yedekleri 0,00 TL
5.3.3. Kar Yedekleri 0,00 TL
5.3.4. Geçmiş Yıllar Karları 2.021.406,38 TL
5.3.5. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 TL
5.3.6. Dönem Net Karı(Zararı) 1.570.429,43 TL
Öz Kaynaklar Toplamı : 3.591.835,81 TL
Pasif Kaynaklar Toplamı : 4.015.225,49 TL
TOPLAM : 4.015.225,49 TL

6. GELİRLER

6.1. Gelir Toplamı
6.1.1. Üye Ödentileri 0,00 TL
6.1.2. Yurtdışından Alınan Yardımlar (1) 2.629.590,24 TL
6.1.3. Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar (2) 121.000,00 TL
6.1.4. Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı 14.445.706,88 TL
6.1.4.1 Bağış Gelirleri 13.369.332,18 TL
6.1.4.2. Yardım Toplama Gelirleri 1.076.374,70 TL
6.1.5. İktisadi İşletme Gelirleri 0,00 TL
6.1.6. Finansal Gelirler 166.938,56 TL
6.1.7. Kira Gelirleri 0,00 TL
6.1.8. Diğer Gelirler 63.810,57 TL
6.2. Gider Fazlası 0,00 TL
TOPLAM : 17.427.046,25 TL

7. GİDERLER

7.1. Gider Toplamı 15.856.616,82 TL
7.1.1. Genel Giderler 504.156,82 TL
7.1.2. Personel Giderleri 1.154.866,73 TL
7.1.3. Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı 14.166.722,00 TL
7.1.3.1. Kültür,Sanat,Spor 0,00 TL
7.1.3.2. Eğitim ve Araştırma 753.706,86 TL
7.1.3.3. Sağlık 0,00 TL
7.1.3.4. Sosyal Hizmetler 0,00 TL
7.1.3.5. Çevre(Doğa ve Hayvanları Koruma) 0,00 TL
7.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma 0,00 TL
7.1.3.7. Hukuk ve İnsan Hakları 0,00 TL
7.1.3.8. Hayır Yardımları 3.784.134,80 TL
7.1.3.9. Uluslararası Faaliyetler 8.064.842,86 TL
7.1.3.10. Diğer 1.564.037,48 TL
7.1.4. Diğer Giderler 30.871,27 TL
7.1.5. Gelir Fazlası 1.570.429,43 TL
TOPLAM : 17.427.046,5S TL

4. AKTİF [VARLIKLAR TL]

4.1. DÖNEN VARLIKLAR
4.1.1. Hazır Değerler 1.738.629,34 TL
4.1.1.1. KASA 8.368,19 TL
4.1.1.2. Banka 1.654.528,00 TL
4.1.1.3. Alınan Çekler 0,00 TL
4.1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) 0,00 TL
4.1.1.5. Diğer 75.733.15 TL
4.1.2. Menkul Kıymetler 0,00 TL
4.1.3. Diğer Alacaklar 17.500,00 TL
4.1.3.1. Üyelerden Alacaklar 0,00 TL
4.1.3.2. Şubelerden Alacaklar 0,00 TL
4.1.3.3 İktisadi İşletmelerden Alacaklar 0,00 TL
4.1.3.4 Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Alacaklar 0,00 TL
4.1.3.5 Senetli Dernek Alacakları 17.500,00 TL
4.1.3.6 Diğer Dernek Alacakları 0,00 TL
4.1.4. Stoklar 217.265,37 TL
4.1.4.1. Ayni Yardım Stokları 215.917,37 TL
4.1.4.2. Diğer Stoklar 1.348,00 TL
4.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 0,00 TL
4.1.6. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00 TL
4.1.7. Diğer Dönen Varlıklar 80.675,62 TL
Dönen Varlıklar Toplamı : 2.054.070,33 TL
4.2. DURAN VARLIKLAR
4.2.1. Diğer Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.1. Üyelerden Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.2. Şubelerden Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.3. İktisadi İşletmelerden Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.5. Senetli Dernek Alacakları 0,00 TL
4.2.1.6. Diğer Dernek Alacakları 0,00 TL
4.2.2. Mali Duran Varlıklar 0,00 TL
4.2.2.1. İştirakler 0,00 TL
4.2.2.2. Bağlı Ortaklıklar 0,00 TL
4.2.3. Maddi Duran Varlıklar 108.318,51 TL
4.2.3.1. Arazi ve Arsalar 0,00 TL
4.2.3.2. Binalar 0,00 TL
4.2.3.3. Taşıtlar 48.000,00 TL
4.2.3.4. Demirbaşlar 113.574,26 TL
4.2.3.5. Diğer -53.255,75 TL
4.2.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.364,96 TL
4.2.5. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0,00 TL
4.2.6. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00 TL
4.2.7. Diğer Duran Varlıklar 0,00 TL
Duran Varlıklar Toplamı : 110.683,47 TL
Aktif (Varlıklar) Toplamı : 2.164.753,80 TL
TOPLAM : 2.164.753,80 TL

5. PASİF [KAYNAKLAR TL]

5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.1.1. Mali Borçlar 0,00 TL
5.1.2. Diğer Borçlar 122.844,32 TL
5.1.2.1. Üyelere Borçlar 0,00 TL
5.1.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar 0,00 TL
5.1.2.3. Şubelere Borçlar 0,00 TL
5.1.2.4. İktisadi İşletme Borçları 0,00 TL
5.1.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar 0,00 TL
5.1.2.6. Senetli Dernek Borçları 0,00 TL
5.1.2.7. Diğer Dernek Borçları 122.844,32 TL
5.1.3. Alınan Avanslar 0,00 TL
5.1.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 0,00 TL
5.1.5. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 20.503,06 TL
5.1.6. Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 TL
5.1.7. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 TL
5.1.8. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 TL
Yabancı Kaynaklar Toplamı : 143.347.38 TL
5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.2.1. Mali Borçlar 0,00 TL
5.2.2. Diğer Borçlar 0,00 TL
5.2.2.1. Üyelere Borçlar 0,00 TL
5.2.2.2. Yönetim Kurulu Üyelererine Borçlar 0,00 TL
5.2.2.3. Şubelere Borçlar 0,00 TL
5.2.2.4. İktisadi İşletmelere Borçlar 0,00 TL
5.2.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar 0,00 TL
5.2.2.6. Senetli Dernek Borçları 0,00 TL
5.2.2.7. Diğer Dernek Borçları 0,00 TL
5.2.3. Alınan Avanslar 0,00 TL
5.2.4. Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 TL
5.2.5. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 TL
5.2.6. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 TL
5.3. ÖZKAYNAKLAR
5.3.1. Ödenmiş Sermaye 0,00 TL
5.3.2. Sermaye Yedekleri 0,00 TL
5.3.3. Kar Yedekleri 0,00 TL
5.3.4. Geçmiş Yıllar Karları 876.133,74 TL
5.3.5. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 TL
5.3.6. Dönem Net Karı(Zararı) 1.145.272,68 TL
Öz Kaynaklar Toplamı : 2.021.406,42 TL
Pasif Kaynaklar Toplamı : 2.164.753,80 TL
TOPLAM : 2.164.753,80 TL

6. GELİRLER

6.1. Gelir Toplamı
6.1.1. Üye Ödentileri 0,00 TL
6.1.2. Yurtdışından Alınan Yardımlar (1) 1.459.275,93 TL
6.1.3. Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar (2) 514.575,00 TL
6.1.4. Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı 8.035.962,88 TL
6.1.4.1 Bağış Gelirleri 7.838.762,63 TL
6.1.4.2. Yardım Toplama Gelirleri 197.200,25 TL
6.1.5. İktisadi İşletme Gelirleri 0,00 TL
6.1.6. Finansal Gelirler 88.731,67 TL
6.1.7. Kira Gelirleri 0,00 TL
6.1.8. Diğer Gelirler 22.409,93 TL
6.2. Gider Fazlası 0,00 TL
TOPLAM : 10.120.955,41 TL

7. GİDERLER

7.1. Gider Toplamı 8.975.682,73 TL
7.1.1. Genel Giderler 155.126,22 TL
7.1.2. Personel Giderleri 431.520,97 TL
7.1.3. Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı 8.272.160,68 TL
7.1.3.1. Kültür,Sanat,Spor 1.425,99 TL
7.1.3.2. Eğitim ve Araştırma 388.271,37 TL
7.1.3.3. Sağlık 4.438,15 TL
7.1.3.4. Sosyal Hizmetler 0,00 TL
7.1.3.5. Çevre(Doğa ve Hayvanları Koruma) 0,00 TL
7.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma 0,00 TL
7.1.3.7. Hukuk ve İnsan Hakları 0,00 TL
7.1.3.8. Hayır Yardımları 1.829.692,54 TL
7.1.3.9. Uluslararası Faaliyetler 5.262.477,36 TL
7.1.3.10. Diğer 785.855,27 TL
7.1.4. Diğer Giderler 116.874,86 TL
7.1.5. Gelir Fazlası 1.145.272,68 TL
TOPLAM : 10.120.955,41 TL

4. AKTİF [VARLIKLAR TL]

4.1. DÖNEN VARLIKLAR
4.1.1. Hazır Değerler 894.835,83 TL
4.1.1.1. KASA 2.103,48 TL
4.1.1.2. Banka 865.381,78 TL
4.1.1.3. Alınan Çekler 1.500,00 TL
4.1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) 0,00 TL
4.1.1.5. Diğer 25.850,57 TL
4.1.2. Menkul Kıymetler 0,00 TL
4.1.3. Diğer Alacaklar 0,00 TL
4.1.3.1. Üyelerden Alacaklar 0,00 TL
4.1.3.2. Şubelerden Alacaklar 0,00 TL
4.1.3.3 İktisadi İşletmelerden Alacaklar 0,00 TL
4.1.3.4 Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Alacaklar 0,00 TL
4.1.3.5 Senetli Dernek Alacakları 0,00 TL
4.1.3.6 Diğer Dernek Alacakları 0,00 TL
4.1.4. Stoklar 3.000,00 TL
4.1.4.1. Ayni Yardım Stokları 0,00 TL
4.1.4.2. Diğer Stoklar 3.000,00 TL
4.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 0,00 TL
4.1.6. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00 TL
4.1.7. Diğer Dönen Varlıklar 11.815,53 TL
Dönen Varlıklar Toplamı : 909.651,36 TL
4.2. DURAN VARLIKLAR
4.2.1. Diğer Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.1. Üyelerden Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.2. Şubelerden Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.3. İktisadi İşletmelerden Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alacaklar 0,00 TL
4.2.1.5. Senetli Dernek Alacakları 0,00 TL
4.2.1.6. Diğer Dernek Alacakları 0,00 TL
4.2.2. Mali Duran Varlıklar 0,00 TL
4.2.2.1. İştirakler 0,00 TL
4.2.2.2. Bağlı Ortaklıklar 0,00 TL
4.2.3. Maddi Duran Varlıklar 79.177,47 TL
4.2.3.1. Arazi ve Arsalar 0,00 TL
4.2.3.2. Binalar 0,00 TL
4.2.3.3. Taşıtlar 48.000,00 TL
4.2.3.4. Demirbaşlar 48.403,63 TL
4.2.3.5. Diğer -17.226,16 TL
4.2.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.729,97 TL
4.2.5. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0,00 TL
4.2.6. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00 TL
4.2.7. Diğer Duran Varlıklar 0,00 TL
Duran Varlıklar Toplamı : 83.907,44 TL
Aktif (Varlıklar) Toplamı : 993.558,80 TL
TOPLAM : 993.558,80 TL

5. PASİF [KAYNAKLAR TL]

5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.1.1. Mali Borçlar 0,00 TL
5.1.2. Diğer Borçlar 103.819,94 TL
5.1.2.1. Üyelere Borçlar 0,00 TL
5.1.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar 0,00 TL
5.1.2.3. Şubelere Borçlar 0,00 TL
5.1.2.4. İktisadi İşletme Borçları 0,00 TL
5.1.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar 0,00 TL
5.1.2.6. Senetli Dernek Borçları 0,00 TL
5.1.2.7. Diğer Dernek Borçları 103.819,94 TL
5.1.3. Alınan Avanslar 0,00 TL
5.1.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 0,00 TL
5.1.5. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 13.605,12 TL
5.1.6. Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 TL
5.1.7. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 TL
5.1.8. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 TL
Yabancı Kaynaklar Toplamı : 117.425,06 TL
5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.2.1. Mali Borçlar 0,00 TL
5.2.2. Diğer Borçlar 0,00 TL
5.2.2.1. Üyelere Borçlar 0,00 TL
5.2.2.2. Yönetim Kurulu Üyelererine Borçlar 0,00 TL
5.2.2.3. Şubelere Borçlar 0,00 TL
5.2.2.4. İktisadi İşletmelere Borçlar 0,00 TL
5.2.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar 0,00 TL
5.2.2.6. Senetli Dernek Borçları 0,00 TL
5.2.2.7. Diğer Dernek Borçları 0,00 TL
5.2.3. Alınan Avanslar 0,00 TL
5.2.4. Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 TL
5.2.5. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 TL
5.2.6. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 TL
5.3. ÖZKAYNAKLAR
5.3.1. Ödenmiş Sermaye 0,00 TL
5.3.2. Sermaye Yedekleri 0,00 TL
5.3.3. Kar Yedekleri 0,00 TL
5.3.4. Geçmiş Yıllar Karları 405,243,10 TL
5.3.5. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 TL
5.3.6. Dönem Net Karı(Zararı) 470.890,64 TL
Öz Kaynaklar Toplamı : 876.133,74 TL
Pasif Kaynaklar Toplamı : 993.558,80 TL
TOPLAM : 993.558,80 TL

6. GELİRLER

6.1. Gelir Toplamı
6.1.1. Üye Ödentileri 3.950,00 TL
6.1.2. Yurtdışından Alınan Yardımlar (1) 121.587,60 TL
6.1.3. Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar (2) 8.974,00 TL
6.1.4. Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı 3.651.077,54 TL
6.1.4.1 Bağış Gelirleri 2.936.893,53 TL
6.1.4.2. Yardım Toplama Gelirleri 714.184,01 TL
6.1.5. İktisadi İşletme Gelirleri 0,00 TL
6.1.6. Finansal Gelirler 28.438,62 TL
6.1.7. Kira Gelirleri 0,00 TL
6.1.8. Diğer Gelirler 7.145,32 TL
6.2. Gider Fazlası 0,00 TL
TOPLAM : 3.821.173,08 TL

7. GİDERLER

7.1. Gider Toplamı 3.350.282,44 TL
7.1.1. Genel Giderler 34.257,06 TL
7.1.2. Personel Giderleri 135.857,66 TL
7.1.3. Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı 3.146.315,87 TL
7.1.3.1. Kültür,Sanat,Spor 0,00 TL
7.1.3.2. Eğitim ve Araştırma 260.000,00 TL
7.1.3.3. Sağlık 0,00 TL
7.1.3.4. Sosyal Hizmetler 0,00 TL
7.1.3.5. Çevre(Doğa ve Hayvanları Koruma) 0,00 TL
7.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma 0,00 TL
7.1.3.7. Hukuk ve İnsan Hakları 0,00 TL
7.1.3.8. Hayır Yardımları 1.018.510,23 TL
7.1.3.9. Uluslararası Faaliyetler 1.601.795,64 TL
7.1.3.10. Diğer 226.010,00 TL
7.1.4. Diğer Giderler 33.851,85 TL
7.1.3. Gelir Fazlası 470.890,64 TL
TOPLAM : 3.821.173,08 TL