Fitre Nedir?Fitre yani sadaka-i fıtır (fıtır sadakası) Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sâhip bulunan her Müslümanın vermesi gereken vâcib bir sadakadır.

Fitre, orucun kabulüne, ölüm sekeratından ve kabir azâbından kurtuluşa bir vesiledir. Yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye, bayram gününün neş'esinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır. Bu cihetle fitre, insanî bir hayır ve medeni bir vazifedir.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2016 yılı sadaka-i fıtır miktarı en düşük 16 TL (On Altı Lira) olarak belirlenmiştir.

Vermiş olduğunuz fitreler, veriliş gayesine ve fıkhi ölçülere dikkat edilerek, yetim, bayramlık ve öğrenci destekleme programlarında kullanılmaktadır.