Sağlık

 Bağış Yap

Suriye savaşı hayatın her alanında insanları etkilemiştir. En çok ihtiyaç duyulan konulardan birisi de sağlık olmuştur. Savaşın başladığı tarihten itibaren yüzlerce hastane bombardımanlarda yıkılmış, binlerce doktor ve sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir. Bu eksikliğin farkında olarak savaş bölgesi Suriye’ye yaptığımız Tıbbi Malzeme Yardımlarıyla halkın yaralarını sarmaya çalıştık. Yüzlerce insana verdiğimiz İlk Yardım Eğitimiyle halkı bilinçlendirdik. Dağıttığımız İlk Yardım Malzemeleri ile halkın yaralılara ilk müdahalede bulunmasını sağladık.

Tıbbi Malzeme Dağıtım Projeleri


Suriye’de dağıtılan 3.912 kutu kan durdurucu tampon malzemesi dağıtımıyla ağır yaralanmaların ölümle sonuçlanmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir.
2014 Gazze saldırılarında 40.000 dolar tutarındaki Tıbbi Malzeme Yardımı İsrail saldırılarının arttığı dönemde yapılmıştır.İlk Yardım Eğitim Projeleri


Suriye’de acil durumlarda yaralananlara hızlı müdahale yaparak hayat kurtarmayı hedefleyen proje kapsamında 300 kişiye ilk yardım eğitimi verdik. Yaralanma, kurşunlanma, trafik kazası, kırıklar, burkulmalar, yabancı cisim travmaları, hayvan ısırıkları, kimyasal yanıklar, soğuk yanıkları ve bunun gibi hayatı tehdit edecek herhangi bir unsur karşısında nasıl müdahale edeceklerini, olay yerinde hayat kurtarıcı müdahaleyi nasıl yapacaklarını ve yaralı hastaların nasıl taşıyacaklarıyla ilgili eğitim verdik. Eğitimin akabinde kardeşlerimize yaklaşık 40-50 müdahale yapacakları içerisinde 30 dan fazla ilk yardım malzemesinin bulunduğu, 300 tam donanımlı ilk yardım ekipman çantası verdik.  Eğitim verdiğimiz her bir birey kendi bölgesinde küçük bir acil sağlık birimi olarak hizmet verebilecek duruma gelmiştir. Eğitim esnasında kullanılan bilgilerin hepsinin yazıldığı bir kitabı da eğitim alan kardeşlerimiz hediye ettik. Eğitimimizden yararlanan kişiler verdiğimiz eğitim doğrultusunda bölgede bulunan ve sağlık yardımı alamayan 300 bin kardeşimize acil durumlarda nasıl müdahale edileceği konusunda bilinçlendirildi.

Eğitim verdiğimiz İdlib’te 300 bine yakın mülteci bulunması, sağlık hizmetlerinin yetersiz vaziyette olması, bölgede bulunan mağdur Suriyeli kardeşlerimizin sağlık hizmetlerinden düzenli bir şekilde yararlanmasına engel teşkil ediyor. Savaş bölgesi konumundaki İdlib’te insanların acil durumlarda nasıl müdahale edeceklerini bilmemeleri yaşam kayıplarına sebebiyet veriyor. Sağlık yapıları hem malzeme bakımından yetersiz olması, hem de 300 bin mülteci nüfusuna hizmet verecek kapasitede olmaması bölge halkının durumunu güçleştiriyor. Bu gerçekliğin farkında olarak acil durumlarda ilk müdahaleyi yapabilecek ilk yardım eğitimini düzenledik ve halkı bilinçlendirdik. İdlib’te verdiğimiz ilk yardım eğitiminden sonra mevcut sağlık hizmetlerini yerinde tetkik ederek acil ve gerekli olan tıbbi malzeme ve diğer ihtiyaçları raporlayarak ülkemizdeki çeşitli kurum ve kuruluşlara bildirdik. Hayrat Yardım Derneği olarak bu projenin devamı devamında ilk yardım eğitimi ile beraber afet yardımını da birleştirerek ikinci ve daha büyük bir projeye imza atma hedefindeyiz.