Sürdürülebilir Kalkınma
Sürdürülebilir Kalkınma Umudu

Yoksulluğun içerisinde dünyanın en büyük ikinci kıtası Afrika 1 milyar 275 milyon insana ev sahipliği yapıyor. 54 ülkenin bulunduğu kıta, doğal kaynaklar açısından dünyanın en zengin coğrafyalarından biri olmasına rağmen yeryüzünün en fakir ve gelişmemiş bölgelerinden biri durumundadır. Yer altı kaynakları, insanları ve kültürleri yüz yıllar boyunca sömürülmüş, çeşitli baskılara maruz kalmış ve günümüze değin yoksullukla yolları hiç ayrılmamıştır.

BM ‘nin raporuna göre 821,6 milyon insan yani dünya nüfusunun yüzde 11'i açlık çekmektedir. Açlık oranının en yüksek olduğu yer ise Afrika Kıtasıdır. Kıta genelinde her beş kişiden biri, Doğu Afrika ‘da ise her üç kişiden biri açtır. Rapora göre Afrika nüfusunun yüzde 20‘sinin açlık çektiği vurgulanmaktadır. Kendi yiyeceğini üretebilme imkanlarından uzakta bir hayat sürdüren insanlar hayatta kalma mücadelesi vermektedirler. Kıtanın en yaygın geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık aileler için yaşama tutunma kaynağı durumundadır.Hayrat Yardım olarak Sürdürülebilir Kalkınma projemizle Afrika kıtasındaki birçok ülkede ihtiyaç sahibi ailelere 3 süt keçisi ve 1 teke vererek kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamasına, muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmelerine olanak sağlıyoruz. Projemizle Afrika’daki kardeşlerimizin gıda ihtiyaçlarına daimî çözüm sağlamayı hedefliyoruz.

Siz de 440 dolara bir ailenin gıda ihtiyacını ortadan kaldırabilir veya web sitemiz üzerinden dilediğiniz miktarda bağışta bulunabilirsiniz.

Hayrat Yardım
Dünya İyilikle Değişir